Վարչապետ Ատիպ Կատարեց Կառավարութեան Կազմութեան Ոչ Պարտադիր Խորհրդակցութիւնները

0
91

Նորանշանակ վարչապետ Մուսթաֆա Ատիպ երէկ Այն Թինէի մէջ կատարեց կառավարութեան կազմութեան ոչ պարտադիր խորհրդակցութիւնները, որոնց մասնակցեցան երեսփոխանական պլոքներն ու անկախ երեսփոխանները:

Խորհրդակցութիւնները իւրայատուկ էին այն իրականութեան համար, որ, հակառակ աւանդութեան, երեսփոխանական ոչ մէկ պլոք նախարարութեան նախընտրութեան մասին խօսեցաւ, նախապայմաններու հարցեր ստեղծեց եւ կամ որոշ նախարարութեան նկատմամբ կառչածութիւն ցուցաբերեց:

Հետաքրքրական էր քաղաքական ուժերուն դրսեւորած ամբողջական գործակցութեան մօտեցումը:

Ատիպ խորհրդակցութիւններուն սկսաւ հանդիպում ունենալով նախկին վարչապետ Թամմամ Սալամի հետ:

Հանդիպումէն ետք Սալամ յայտնեց, որ պէտք է կառչած մնալ սահմանադրութեան եւ արագօրէն կազմել կառավարութիւնը:

Սալամ յայտնեց, որ կառավարութիւնը պէտք է ըլլայ սեղմ կառավարութիւն մը` մասնագէտներէ բաղկացած եւ հեռու անձնական շահերէ:

Ատիպ ընդունեց խորհրդարանի փոխնախագահ Էլի Ֆըրզլին, որ հաստատեց, թէ ամբողջական կերպով պիտի զօրակցին նորակազմ կառավարութեան բարեկարգումներու գործադրութեան առումով:

Ան խոստացաւ ճիգ չխնայել Լիբանանը մղելու դէպի քաղաքացիական պետութեան համակարգ:

Ազատագրում եւ բարգաւաճում պլոքի անունով երեսփոխան Անուար Խալիլ յայտնեց, որ իրենք կը փափաքին կազմել մասնագէտներու կառավարութիւն մը, որ բարեկարգումները գործադրէ` առաջին հերթին ելեկտրականութեան տագնապի լուծումը:

Խալիլ նշեց, թէ խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի մաղթած է, որ վարչապետը նուազ քան 15 օրուան ընթացքին կազմէ կառավարութիւնը:

Մուսթաքպալ պլոքը վարչապետ Ատիպի հետ հանդիպելէ ետք հաստատեց, որ ինք կը զօրակցի վարչապետին եւ կոչ կ՛ուղղէ` կազմելու մասնագէտներու կառավարութիւն:

Պլոքի նախագահ, երեսփոխան Պահիա Հարիրի մաղթեց, որ կառավարութիւնը անյապաղ կազմուի, որովհետեւ Լիբանան երկար սպասելու ժամանակ չունի:

Հաւատարմութիւն դիմադրութեան երեսփոխանական պլոքի նախագահ Մոհամետ Ռաատ պահանջեց կազմել ներդաշնակ եւ լիբանանցիներուն կարիքներուն քաջածանօթ կառավարութիւն մը:

Ռաատ նշեց, որ վարչապետ Ատիպի յայտնած են, թէ իրենք պատրաստ են ամէն իմաստով գործակցելու, որովհետեւ կը գիտակցին այս փուլի դժուարութեան եւ զգայունութեան:

Ազգային համախմբում պլոքին անունով երեսփոխան Թոնի Ֆրենժիէ պահանջեց կազմել ներդաշնակ եւ մասնագէտներու կառավարութիւն մը, որ բարեկարգումներ կը կատարէ` վերահաստատելով Լիբանանի հանդէպ լիբանանցիներուն եւ միջազգային ընտանիքին վստահութիւնը:

Ժողովրդավարական հանդիպում պլոքի անունով երեսփոխան Հատի Ապուլ Հասան յայտնեց, որ պլոքը Ատիպէն պահանջեց արագ կերպով կազմել կառավարութիւնը եւ գործադրել բարեկարգումի ֆրանսական նախաձեռնութիւնը:

Հզօր հանրապետութիւն պլոքին անունով երեսփոխան Ժորժ Ատուան ընդգծեց, թէ իրենք կառավարութեան մաս պիտի չկազմեն, սակայն պիտի աշխատին, որ նոր կազմուելիք կառավարութիւնը ըլլայ մասնագէտներու կառավարութիւն:

Անկախ կեդրոնի պլոքը ինքզինք դրաւ Ատիպի տրամադրութեան տակ` հաստատելով, որ կը պահանջեն ներդաշնակ եւ արդիւնաւէտ կառավարութիւն մը:

Ղովմի կուսակցութեան երեսփոխանական պլոքը պահանջեց կազմել բարեկարգումները գործադրող կառավարութիւն մը:

Երեսփոխան Ասաատ Հարտան հաստատեց, որ բարեկարգումը կը սկսի քաղաքական բարեկարգումով եւ պահանջեց մշակել ընտրական նոր օրէնք մը:

Խորհրդակցական հանդիպում պլոքը ընդգծեց, թէ իրենք կը փափաքին կազմել փրկութեան կառավարութիւն մը, որ կը գործէ ժողովուրդին շահերուն ի խնդիր, կը պայքարի փտածութեան դէմ, ինչպէս նաեւ տնտեսական տագնապի լուծման համար:

Պլոքը ընդգծեց, որ իրեն համար կառավարութեան մաս կազմելը այնքան կարեւոր չէ, որքան Լիբանանի փրկութիւնը:

Հզօր Լիբանան համախմբումի նախագահ, երեսփոխան Ժըպրան Պասիլ Ատիպի հետ հանդիպումէն ետք յայտնեց, որ իրենք համաձայն են ամէն բանի, որուն շուրջ կը համաձայնին բոլորը, իսկ նպատակը` արդիւնաբեր եւ նուաճումներ իրագործող կառավարութեան մը կազմութիւնն է:

Լեռնալիբանանի երաշխիք պլոքի նախագահ, երեսփոխան Թալալ Արսլան ընդգծեց, որ իրենք յանձնառու կը մնան արագ կերպով կառավարութեան կազմութեան:

Ան հաստատեց, որ կառավարութեան պարտականութիւնը պիտի ըլլայ Լիբանանը տնտեսական եւ ընկերային իր դժուար կացութենէն փրկել:

Երեսփոխան Էտի Տեմիրճեան կոչ ուղղեց` կազմելու կառավարութիւն մը, որ յստակ կեցուածք կ՛որդեգրէ դրամատուներուն մէջ հաշիւ ունեցող քաղաքացիներուն գումարները պահպանելու:

Երեսփոխան Ուսամա Սաատ Ատիպի հետ հանդիպումէն ետք յայտնեց, որ կատարուածը կառավարութեան կազմութեան խորհրդակցութիւն չէ, այլ` ծանօթացման արարողակարգային հանդիպում:

Երեսփոխան Միշել Տահեր պահանջեց կազմել մասնագէտներու կառավարութիւն մը, որ կը փրկէ Լիբանանի տնտեսութիւնը:

Երեսփոխան Ֆուատ Մախզումի զօրակցութիւն յայտնեց անկախ անձնաւորութիւններէ կազմուած սեղմ կառավարական կազմի մը:

Երեսփոխան Շամել Ռուքոզ հաստատեց, որ նախընտրելի է կազմել անկախներէ ու մասնագէտներէ բաղկացած սեղմ կառավարութիւն մը:

Երեսփոխան Ժիհատ Սամատ պահանջեց Տըննիէն ներկայացնել կառավարութեան մէջ` ընդգծելով, որ Տըննիէի մէջ կան պարկեշտ եւ ատակ անձնաւորութիւններ:

Երեսփոխան Ժամիլ Սէյիտ Ատիպի հետ հանդիպումէն ետք յայտնեց, որ ֆրանսական հոգատարութիւնը իւրաքանչիւր քայլափոխի չի կրնար ներկայութիւն ըլլալ` աւելցնելով, որ բարեկարգումի ֆրանսական նախաձեռնութիւնը հաշուետուութեան կանչելու որեւէ քայլ չի բովանդակեր:

Խորհրդակցութիւնները աւարտելէ ետք վարչապետ Ատիպ յայտնեց, որ հանդիպումներուն ընթացքին լսած է այնքան կարծիքներ, կեցուածքներ ու տեսակէտներ, որոնք կորով կը ներշնչեն` կառավարութիւնը անյապաղ կազմելու առումով:

Ատիպ նշեց, որ լիբանանցիներուն միջեւ հասարակ յայտարարները շատ աւելի են, քան` տարակարծութիւնները:

Ատիպ նշեց, որ քաղաքական կեցուածքները կեդրոնացան քաղաքացիական անվտանգութեան, տնտեսական եւ ընկերային տագնապին, Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումին, էական բարեկարգումներուն եւ այլ հարցերու վրայ:

«Այսօր գործելու ժամանակն է եւ ոչ թէ խօսելու: Կառավարութիւնը պէտք է ըլլայ մասնագէտներու կառավարութիւն, որ կը լուծէ մարտահրաւէրները եւ կը վերահաստատէ լիբանանցիներուն, ինչպէս նաեւ միջազգային ու շրջանային ընտանիքներուն վստահութիւնը», ընդգծեց Ատիպ:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here