Բարիին Խօսնակը

0
73

Ազնուափայլ Տիկ. Երան Գույումճեան,

Շնորհակալութեամբ ստացայ ձեր չորս քերթողագիրքերու շնորհահանդէս-գինեձօնի հրաւէրը՝ չորեքշաբթի 30 Սեպտեմբերի, Նիկոսիա, Կիպրոս։  Չորս գրական արժէք որ մեր հայ գրականութեան անդաստանէն ներս կը մտնեն աւելցնելով հայ ժողովուրդի մշակութային գանձարանին վրայ մեծ հարստութիւն։ ժողովուրդներ եւ հաւաքականութիւններ միայն նիւթական կարողականութեամբ չէ որ կ՚ապրին բայց նաեւ մշակութային ժառանգով։ Մշակութային եւ գրական հարստութիւններն են որ կը ստեղծեն արժէք եւ որուն միջոցաւ մարդը եւ հաւաքականութիւնը կը շարունակեն ապրիլ։ Այս իմաստով ձեր չորս քերթողագիրքերը մեծապէս կը սատարեն հայ ժողովուրդի գրական հարստութեան եւ անոր արժէքին եւ հայուն գոյատեւելու գրաւականին։

Ձեր քերթուածները ու գրական վաստակը նաեւ դիպուկ են իւրայատուկ յատկանիշով մը։ Եթէ պիտի փորձեմ մատնանշել այս իւրայատկութիւնը մէկ բառով, պիտի ուզեմ ըսել թէ դուք Բարիին խօսնակն էք եւ ձեր գրական ստեղծագործութիւնները ջատագովն են Բարիին եւ անոր ստեղծած արժէքին։

Եթէ դուք կը խօսիք Բարիին եւ անոր ընդհանրական իրականութեան մէջէն բայց նաեւ կ՚ակնարկէք նոյնը հայկական իրականութեան համար՝ անոր ազգային նկարագիրի եւ ինքնութեան կերտումին համար։ Ձեր քերթուածներուն մէջ կայ համամարդկային Բարիի արժէքը եւ անոր կիրարկումը հայկական իրականութեան համար։ Դուք նոյնքան ալ հետամուտ էք հայ ժողովուրդի ընդհանրական իրավիճակին մէջ մատնանշելու այս Բարիին արժէչափերը եւ զայն պահելու մարտահրաւէրը։ Դուք լաւապէս կը դրսեւորէք Բարին եւ անոր արժէքը ու կարեւորութիւնը մեր ազգային պահանջատիրութեան ու տակաւին մշակութային ինքնութեան եւ կենցաղային տարբեր ոլորտներուն մէջ։

Կը ցաւիմ որ անձնապէս չեմ կրնար ներկայ ըլլալ այս շատ գեղեցիկ շնորհահանդէս-գինեձօնի ձեռնարկին։ Արդէն վերադարձայ Քուէյթ։ Ձեզի կը մաղթեմ արեւշատութիւն եւ նորանոր վերելքներ։ Մեր հայ ժողովուրդը պէտք ունի ձեզի նման նուիրեալներու, որոնք ոչ միայն հետամուտ են ամրացնելու  մեր մշակութային պատմութիւնը եւ անոր շարունակականութիւնը բայց  նաեւ լիցքաւորելու զայն Բարիին արժէչափերովը։

Աշխարհագրականօրէն հեռու բայց կը միանամ բաժնելու իմ շնորհաւորութիւնները ձեզի եւ ձեր գրական ստեղծագործութեան բայց նաեւ կիպրահայ գաղութին այս գեղեցիկ ձեռնարկի մտայղացումին համար։

Յաջողութեան լաւագոյն մաղթանքներով՝

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան

Ընդհանուր Քարտուղար

Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկերութիւն

Քուէյթ,  2 Սեպտեմբեր  2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here