Պասիլ. «Մենք Փափաք Չունինք Կառավարութեան Մաս Կազմելու, Բայց Պիտի Դիւրացնենք Անոր Կազմութիւնը Եւ Պիտի Համագործակցինք»

0
48

Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան ղեկավար, երեսփոխան Ժըպրան Պասիլ երէկ պատկերասփռուած զրոյցի մը ընթացքին խօսեցաւ այն ծրագիրներուն մասին, որոնք չիրականացան, եւ անոնց չիրականացումը ժխտական ազդեցութիւն պիտի ունենայ ժողովուրդին կեանքին վրայ, ինչպէս` Պըսրիի ամբարտակի ծրագիրը: Ան աւելցուց, որ հերոսը ոչ թէ ճամբաները փակողն է, ոչ թէ պետութիւնը քանդողն է, այլ` կառուցողը, յայտնելով, որ Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութիւնը կը վճարէ ամբողջ ժողովուրդին գինը:

«Ինչո՞ւ մենք թիրախաւորուած ենք: Մեր արժանապատուութիւնը հարուած կը ստանայ, երբ մեզմէ մէկուն նկատմամբ պատժամիջոցներ կը սահմանուին, երբ մեր մասնիկներէն մէկը կը հարուածուի, մենք նաեւ կը զգանք, որ մեզի հարուածած են», ընդգծեց Պասիլ:

Անդրադառնալով Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումին, Պասիլ դիտել տուաւ, որ հետաքննութեան եւ վերաշինութեան վերաբերող բացթողումները կը շարունակուին, եւ դատական համակարգը պէտք է աճապարէ արդար վճիռ արձակելու եւ չենթարկուի ամբոխահաճութեան եւ ընկերային ցանցերուն, այլապէս` ժողովուրդը իրաւունք կ՛ունենայ միջազգային հետաքննութիւն պահանջելու: Պասիլ նշեց, որ կառավարութիւնը, Պէյրութի քաղաքապետը եւ քաղաքապետարանը պարտաւոր են պահանջուած արագութեամբ աշխատելու նախքան ձմեռնամուտը, այլապէս` ժողովուրդը իրաւունք կ՛ունենայ պահանջելու նոր քաղաքապետարան, որ կը բաւարարէ իր պահանջները:

Անդրադառնալով ֆրանսական նախաձեռնութեան` Պասիլ յայտնեց, որ կուսակցութիւնը համաձայն է ատոր, ո՛չ միայն այն պատճառով, որ Ֆրանսան բարեկամ երկիր է, եւ նախագահ Մաքրոն ամբողջական սէր, կարեկցանք եւ մղում ցուցաբերեց, այլ այն պատճառով, որ ատիկա միակ տրամաբական եւ գործնական լուծումն է Լիբանանը փրկելու: Ան նշեց, որ իրենք այս լուծումին համաձայն են իր ընդհանուր գիծերուն մէջ, որովհետեւ անիկա կը մարմնաւորէ իրենց կուսակցութեան համոզումը եւ պահանջները: Պասիլ բացատրեց, որ ֆրանսական նախաձեռնութիւնը իր առաջին փուլին համար համաձայնութիւն ստացաւ բոլոր մասնակիցներուն կողմէ, եւ ատիկա կը ներառէ երեք կէտեր. առաջին` 3 ամսուան վրայ երկարող բարեկարգումներու ծրագիր, երկրորդ` կազմել «կարեւոր» կառավարութիւն` բաղկացած կարող նախարարներէ, որպէսզի գործադրուի այս ծրագիրը, եւ երրորդ` միջազգային համաժողով Փարիզի մէջ Լիբանանին եւ անոր բարեկարգումներուն աջակցութիւն ապահովելու:

Պասիլ նշեց, որ կան արտաքին ուժեր, որոնք կ՛ուզեն ֆրանսական նախաձեռնութիւնը խանգարել, որովհետեւ ունին քաղաքական օրակարգեր, որոնք կը նպատակադրեն քաոս ստեղծել շրջանին մէջ: Ան զարմանք յայտնեց, որ կան նաեւ ներքին ուժեր, որոնք կ՛ուզեն խանգարել այս նախաձեռնութիւնը` տարբեր պատրուակներով, մինչ լիբանանցիները ատիկա կը պահանջեն, քանի որ օգտակար պիտի դառնայ երկրին եւ տնտեսութեան: Պասիլ աւելցուց, որ Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութիւնը առաջարկներ տուած է ֆրանսական նախաձեռնութեան եւ զայն ընդունած է, քանի որ կը համընկնի իրենց գաղափարներուն, որոնք հիմնականին մէջ ներառուած են կուսակցութեան փրկութեան նախաձեռնութեան մէջ:

Պասիլ բացատրեց, որ կուսակցութեան փրկութեան նախաձեռնութիւնը համոզումի արդիւնք է, որ տագնապէն դուրս կարելի է գալ միայն համակարգի քաղաքական բարեկարգումով եւ ներկայ համակարգի տնտեսական-ելեւմտական բարեկարգումով, ինչ որ փոփոխութեան մեծ ծրագիր է, որ պիտի կատարուի 5 փուլերով, եւ անոր առաջնահերթութիւնը ելեւմուտքի եւ տնտեսական կացութեան բարելաւումն է: Ան յայտնեց, որ իրենք այս ծրագիրը ներկայացուցած են նախագահ Աունին եւ նախագահ Մաքրոնին, եւ անհրաժեշտ նկատեց այս իմաստով բոլոր կողմերուն համագործակցութիւնը:

Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան նախագահը նաեւ բացատրեց, որ կուսակցութեան նախաձեռնութիւնը իր քաղաքական երեսով կը ներառէ Լիբանանը չէզոքացնելու հարցը` երկխօսութեան միջոցով, իսկ տնտեսական երեսով` ցամաքէն եւ ծովէն կազ եւ քարիւղ արտահանելու գործի արագացումը եւ ցամաքային ու ծովային սահմանագծումը:

Պասիլ նշեց, որ լիբանանցիներուն մէկ մասը կը հասկնայ Հըզպալլայի ներկայութիւնը Սուրիոյ մէջ, բայց Հըզպալլա սկսած է մտածել Սուրիայէն վերադարձին եւ ատոր պայմանները ապահովելու մասին, եւ մենք` իբրեւ լիբանանցիներ, պէտք է հասկնանք եւ սատար կանգնինք այս որոշումին:

Անդրադառնալով սահմանագծումի թղթածրարին` Պասիլ նշեց, որ խօսքը կը վերաբերի երկու կէտերու. Լիբանանի իրաւունքները եւ շահը: Լիբանանի իրաւունքները քննարկման առարկայ չեն, եւ կը պահպանուին երկրին ինքնիշխանութիւնը եւ աղբիւրները, իսկ շահը` ատիկա քննարկման առարկայ է կողմերուն միջեւ, եւ պէտք է վերջնական արդար սահմանագծում կատարուի:

Պասիլ անդրադարձաւ նաեւ կառավարութեան կազմութեան թղթածրարին: Ան նշեց, որ երբ կուսակցութիւնը կ՛ըսէ, որ «նախապայման չունի», ատիկա կը նշանակէ, որ կառավարութեան իրենց մասնակցութիւնը նախապայման չէ անոր աջակցելու, աւելի՛ն` իրենք փափաք չունին մաս կազմելու կառավարութեան: «Շատեր անհրաժեշտ կը նկատեն մեր մասնակցութիւնը կառավարութեան եւ կ՛ըսեն, թէ կարելի չէ առանց մեզի կառավարութիւն կազմել, եւ մենք կը պատասխանենք, որ հանրապետութեան նախագահը իր ներկայացուցչութեամբ եւ իր ուխտով մեր տեղը կը գոցէ, ինչպէս նաեւ կը գոցէ կառավարութեան տեղը եւ մեզի կը փոխարինէ այս իւրայատուկ պայմաններուն մէջ»:

«Մենք չենք մասնակցիր կառավարութեան, բայց կ՛օգնենք բարեկարգումները կատարելու, կը հետեւինք եւ կ՛օգնենք խորհրդարանէն: Ի դէպ, ոչ ոք գիտէ, թէ մենք որքա՛ն ջանք կը թափենք խորհրդարանին մէջ գոյութիւն ունեցող օրէնքները վաւերացնելու համար», ընդգծեց Պասիլ:

Պասիլ նշեց, որ կուսակցութիւնը պիտի դիւրացնէ կառավարութեան կազմութիւնը եւ օգտակար պիտի դառնայ անոր առաքելութեան յաջողութեան` միաժամանակ զգուշացնելով վտանգներէն: Ան հարց տուաւ, թէ ինչո՞ւ կը պնդուի մէկ կողմէ բաղկացած կառավարութեան կազմութիւնը` առանց ոչ ոքի հետ խորհրդակցութեան` «Մասնագէտներու կառավարութիւն` առանց կուսակցական հաւատարմութեան եւ արտաքին միջամտութիւն» խորագիրին տակ:

Պասիլ յայտնեց, որ կուսակցութիւնը կ՛աջակցի նախարարութիւնները ստանձնելու առումով հերթափոխութեան գաղափարին, բայց հարց չի նկատեր, որ համայնք մը նոյն նախարարութիւնը ստանձնէ քանի մը անգամ:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here