Հայ Ժողովուրդին Նոր Այգաբացի Տեսիլքով

0
311
ՆՈՒԱՐԴ ՄԱՏՈՅԵԱՆ- ՏԱՐԱԳՃԵԱՆ
Հայ Ժողովուրդին
Նոր Այգաբացի Տեսիլքով
Հազարամեակներու ազգ ես , հայ ժողովուրդ։
Դուն, որ պատմութեան արհաւիրքներն ու
կործանիչ աղէտները դիմակալեցիր
հզօր կամքով ու աննուաճ ոգիով։
Դուն բազմաչարչար ժողովուրդ,
դաժան ճակատագրի հարուածներու տակ,
պատմութիւնդ եղաւ ողբերգական դէպքերու
անվերջանալի շղթայ մը։
Դարեր շարունակ երկիրդ դարձաւ
պատերազմական թատերաբեմ,
մեծ տէրութիւններու համար։
Դուն կորսնցուցիր քաղաքական անկախութիւնդ,
սակայն երբեք չկլանուեցար նուաճողներէն։
Վերջապէս փշրեցիր բռնակալներուն
ժանգ կապած դարաւոր շղթաները,
վերականգնելու քու երազած
կայուն եւ ինքնիշխան պետութիւնը։
Որքան նեղ է փոքրոգի այս աշխարհը,
Աշխարհակալներ, իրենց կատաղի հաշիւներուն
թելադրանքով, բաժնեցին ու կորզեցին
տարածքներդ հայրենի։
Արհամարհեցին ընդվզող հոգիիդ վեսութիւնը,
եւ չհպատակելու արիութիւնդ։
Դուն հայ ժողովուրդ, հոգեւոր միասնութեամբ
դարերով գոյապայքար մղեցիր։
Կրցար պահել ու պահպանել հայ մշակոյթը,
հայ եկեղեցին եւ հայոց լեզուն։
Բայց չկրցար պահպանել զաւակներուդ
քաղաքական միասնութիւնը։
Անոնց ներքին երկպառակութիւնները, ջլատեցին
դիմադիր ուժերդ, տկարացուցին
դիմադրութիւնդ թշնամիին դէմ։
Մ՞իթէ օտարը մեզ աւելի լաւ հասկցաւ`
“Հայերը չկրցան հասնիլ այն ճշմարիտ, համընդհանուր
Հայրենասիրութեան, որուն դիմաց կ’ընկրէին բոլոր
մնացած գործօնները”։
Հայ ժողովուրդ, ժամանակն է
զաւակներուդ միաբանութեամբ
հզօր զինուժ ստեղծել ,
որ ձայնդ լսելի
դառնայ համայն աշխարհին։
Որ ստանաս հերոսներուդ թափած արեան հատուցումը։
Վարձատրութիւն մը, որ արդար իրաւունքն է
դարաւոր աննահանջ պայքարիդ։
Արդար իրաւունքն է, հարստահարուած ազգի մը,
բրտօրէն տեղահանուած ու վայրագութեամբ
տարագրուած ժողովուրդի մը։
Ժամանակ մը կար երազելու եւ վիճելու,
սակայն այսօր ժամանակն է
պատասխանատուութեամբ շարժելու,
յանուն հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքներուն։
Մեր Ապագան Միաձոյլ Քաղաքական
Ոյժի Մէջ Է…։

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here