Պէ՛տք Է

0
95

ՅԱԿՈԲ ԼԱՏՈՅԵԱՆ

Անցնող ամիսներուն մեր կեանքը բաւական լուրջ եւ ցաւոտ ցնցումներէ անցաւ:

2021-ը սկսանք «Քորոնա» ժահրի նոր ալիքով: Ամբողջ աշխարհը ահազանգային վիճակի մէջ է: Մեծ պետութիւնները եթէ անզօր են, ալ ո՛ւր մնաց տնտեսական քաղաքական եւ ռազմական ճգնաժամի մէջ եղող երկիրներու պարագան, ի՞նչ պիտի ըլլայ անոնց ճակատագիրը:

Բոլորս ալ մեր հարազատներէն մէկը կորսնցնելու վտանգին տակ ենք:

Բոլորս ալ մեր սիրելիներուն հանդէպ աւելի զգուշաւոր, աւելի բծախնդիր եւ աւելի խստապահանջ պէտք է ըլլանք:

Աղէտը ահաւոր է: Ցաւը` անխնայ: Հարուածը` անսպասելի: Միակ եւ հիմնական ձեւը պաշտպանուելու` նախազգուշութիւնն է:

Լիբանանահայութիւնը անցնող տարուան ընթացքին արդէն երկու մեծ հարուածներ ստացաւ` տնտեսական տագնապը եւ 4 օգոստոսի Պէյրութի նաւահանգիստի պայթումը: Ասոնց վրայ ծանրօրէն աւելցաւ Արցախի պատերազմը, իսկ հիմա տարին կը սկսինք ցաւոտ կորուստներով:

Պէտք է բոլորս զգուշ ըլլանք: Պէտք է բոլորս հոգ տանինք մեր շրջապատին: Այսօր, փաստօրէն, բոլոր մակարդակներու վրայ մեծ ճգնաժամի մէջ ենք:

Հիւանդանոցներուն մէջ տեղ չկայ: Բժշկական սարքերը սպառած են: Հիւանդատարները հասանելի չեն: Հեռաձայնային բժշկական սպասարկութիւնները բաւական դժուարութեամբ կը գործեն: Վիճակը ահաւոր է:

Եթէ անցնող ամիսներուն Իտալիոյ քաոսային մթնոլորտի մասին կը խօսուէր միայն, այսօր այդ կացութիւնը կը տիրէ հոս, լիբանանեան իրավիճակը Իտալիայէն աւելի ծանր պատկեր մը կը պարզէ արդէն:

Փաստօրէն, տնտեսական տագնապն ու միջազգային նեցուկի պակասն ալ իրենց դերը ունին:

Բայց ամէնէն վտանգաւորն ու վնասակարը ժողովուրդին անպատասխանատու եւ ոչ զգուշաւոր ընթացքն է, որ աւերիչ դերակատարութիւն ունի:

Պետութիւնը որոշած է պետական բոլոր հիւանդանոցները վերածել «Քորոնա»-ի կեդրոններու:

Որոշումը թէեւ ուշացած տրուեցաւ, բայց յուսանք, որ կիրարկումը արագ ըլլայ:

Նախազգուշական բոլոր միջոցառումները պէտք է հետեւողական ըլլան եւ լուրջ:

Այսօր, այս բոլոր դժուարութիւններէն ետք, մենք մարտահրաւէրներ ունինք դիմագրաւելիք: Մեր կառոյցները, դպրոցները, միութիւնները, բարեսիրական եւ մշակութային կազմակերպութիւնները մամուլը, թերթը, ձայնասփիւռը եւ գաղութային բոլոր  հաստատութիւնները բազմաթիւ մակարդակներու վրայ վերակազմակերպման եւ նոր, թափ ու թռիչք տալու մարտահրաւէրի դէմ յանդիման կը գտնուին: Ատիկա լաւապէս ընելու համար պէտք է այսօր շատ զգուշ ըլլանք, այս ճգնաժամէն ալ դուրս գանք` մեր ուժերը հաւաքելու, մեր ծրագիրները մշակելու եւ մանաւանդ մեր հաւատքը զօրացնելու համար` այս գաղութի վարդահեղեղ արշալոյսին ի խնդիր:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here