Ընթերցողները Կրնան Ձեռք Բերել Յակոբ Չոլաքեանի « Օսմանեան Բանակի Զինուոր Սարգիս Հանիեանի Վկայութիւնը Գիրքին Ելեկտրոնային Տարբերակը

0
553

Յակոբ Չոլաքեան

Հետաքրքրուողներուն համար. նոր լոյս տեսած մեկ գիրքիս ելեկտրոնային տարբերակը. ազատօրէն կարելի է ունենալ, օգտագործել եւ տարածել.

ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԶԻՆՈՒՈՐ ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՆԻԵԱՆԻ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ, գրի առաւ Յակոբ Հանիեան, յառաջաբանով եւ ծանօթագրութեամբ հրատարակութեան պատրաստեց Յակոբ Չոլաքեան, հրատարակութիւն ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան եւ ազգագրութեան ինստիտուտի, Երեւան, 2020, 124 էջ:

Add to cart > Proceed Checkout. օգտագործողը տուեալները կը լրացնէ եւ գիրքը կ՛ունենայ անվճար:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here