Հայապատում՝ Պատմութիւն Եւ Իրականութիւն

0
113

Երկու Խօսք

Նուարդ Մատոյեան-Տարագճեան

Այս հատորին հիմնական բովանդակութիւնը կը կազմեն հայ ժողովուրդի անցեալի պատմական կարեւոր եղելութիւններն ու իրադարձութիւնները, որոնք բախտորոշ նշանակութիւն ունեցած են հայ կեանքէն ներս:

Ժողովածուն երկարամեայ ուսումնասիրութիւններու արդիւնքն է, կ՜ընդգրկէ հայ ժողովուրդի տարբեր դարաշրջաններու, ԺԹ. դարավերջի եւ Ի. դարասկզբի պատմութիւնը, հիմնուելով հայ եւ օտար հեղինակներու աշխատութիւններու վրայ:

Պատմական աղբիւրներու փաստագրական տուեալներու հիման վրայ կատարուած վերագնահատումները, հետեւութիւնները կամ մտայանգումները, կը միտին գտնել մեր ազգային քաղաքականութեան իրապաշտ ուղին՝ առաջնորդուելու համազգային գաղափարախօսութեամբ:

Եզրայանգումներուն գլխաւոր կիզակէտն է՝ նոր լոյս սփռել անցեալի տեսակէտներուն վրայ, պարզել մեր պատմութեան ճակատագրական երեւոյթները, զանոնք դիտելով անկողմնակալ եւ անաչառ հայեացքով:

Գիրքին նիւթերը զետեղուած են հետեւեալ խորագիրներու տակ,_

1_ «Պատմութեան Քառուղիներով»

2_ « Պատմութեան Փաստերու Վերագնահատում»

3_ « Եղեռնապատում»

4_ «Հայ եւ Օտար Ուսումնասիրողներ Հայ Դատի Մասին»

Գիրքը կը բացուի,

_ « Ձօն» Մեծ Եղեռնի զոհերուն Սուրբ յիշատակին

_ « Երկու Խօսք» ,

_ « Ներածական», Արման Կիրակոսեան, Պատմական Գիտութիւնների

Դոկտոր, Փրոֆեսոր, Վիեննա, 2 Ապրիլ, 2016

Գիրքի աւարտին զետեղուած են ՝

_ «Փոխան Վերջաբանի»

_ «Ծանօթագրութիւններ»

_ «Պատմագիտական Աղբիւրներ»

Այս աշխատանքը կը ներկայացուի իբրեւ Պահանջատիրական

իրագործում, պատշաճը մատուցելու Հայոց Ցեղասպանութեան

100-րդ տարելիցին:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here