Անդրադարձ` Ի՞նչու եւ Ինչպէս Կը Գործեն Օտար Կազմակերպութիւնները…

0
79

ՆՈՒԱՐԴ   ՄԱՏՈՅԵԱՆ- ՏԱՐԱԳՃԵԱՆ

Ի՞նչու օտար կազմակերպութիւններ սկսան գործել Հայաստանի տարածքին:

Քաաղաքականութեան մէջ նոր գործելաոճ մը չէ, երբ մեծ պետութիւնները օգտուելով երկրի մը իրավիճակէն, քաղաքական , հասարակական եւ տնտեսական դժուարութիւններէն, իրենց որդեգրած մարդասիրական ու ժողովրդավարական կարգախօսները կը փորձեն ծառայեցնել քաղաքական նպատակներ ու ծրագիրներ իրականացնելու այդ շրջաններուն մէջ:

Քաղաքական այդ ուղեգիծին համաձայն, համաշխարայնացումի դարաշրջանի պահանջներուն հետ քայլ պահելու նպատակով, օտար կազմակերպութիւններ եկան Հայաստան:

Այդ ծրագիրները, արտաքուստ դրական նպատակներ հետապնդող գործելակերպով, հրապարակ կ՜իջնեն հայրենասիրական լոզունգներով ինչպէս՝ «Պատմութիւն եւ Ինքնութիւն » «Պատմութիւն եւ Մշակոյթ. Ընդդէմ Կեղծիքի եւ Ոտնձգութեան» :

Ծրագիրներ, իբրեւ թէ պիտի նպաստեն անցեալի պատմութեան վերըմբռնման, ժողովուրդներու միջեւ հնարաւորութիւն պիտի ստեղծեն երկխօսութիւն ծաւալելու:

Դժբախտաբար սակայն, մեզի ծանօթ գիրքեր ու յօդուածներ, որոնց մասին ժամանակին անդրադարձած եմ, անցեալի պատմութեան ենթահողին վրայ եղած ուսումնասիրութիւնները, պատմական ճշմարտութիւններ բացայայտելէ աւելի, խեղաթիւրած են հայոց պատմութիւնը:

Ակնյայտ է, որ հովանաւորողներուն մշակած ծրագիրները, վարձկան գրիչներու կողմէ պատմութեան խեղաթիւրումը, պարզապէս քաղաքական նպատակներ կը հետապնդէ:

Իսկ այս համատարած շարժումին ուղեգիծը որդեգրած որոշ պատմաբաններ, իրենց տեսութիւնները կը ներկայացնեն որպէս հայ պատմագիտութեան մէջ ձեռք բերուած յայտնութիւններ ու հիմնախնդիրներ:

Ինչո՞ւ անցնող տասնամեակներուն կարելի չէր նկատել ու բարձրաձայնել սորսոսական եւ այլ կազմակերպութիւններուն քօղարկուած նկրտումները, որոնք պարզապէս կը վտանգէին մեր դարաւոր մշակոյթը եւ ողջ հայութեան ապագան:

Երբ հայ մշակոյթը միջազգային մակարդակով կ՜աղաւաղուի, չփորձեցինք համակարգուած պայքար մղել հակահայ դիրքորոշումներու դէմ:

Որքան ալ յարգելի ըլլան ժողովրդավարական սկզբունքները, սակայն իրաւունք չունինք անտեսելու մեր դարաւոր մշակոյթին եւ ազգային պատմութեան սպառնացող վտանգը:

Մենք իրաւունք ունինք «ո՜չ» ըսելու հակահայ դիրքորոշումներուն, «ո՜չ» ըսելու մեր ինքնութեան սպառնացող ազգավնաս ու ազգամերժ քայլերուն:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here