ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱՆԹԻԼԻԱՍ ԱՒԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ» ԴՐՈՒԱԳ ՄԸ

0
243

«55 ՀԱՅ ՈՐԲԵՐՈՒ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ Տ. ՍԱՀԱԿ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ԿՈՂՄԷ.—Կիլիկիոյ, Սուրիոյ եւ Լիբանանի [Տ․ Սահակ Բ․ Խապայեան] Կաթողիկոսը մասնաւոր հրաւէրի մը վրայ եւ հայ հոգեւորականներու մասնակցութեամբ [1925 թուականի] Մարտ 29-ին Անթիլիասի ամերիկեան որբանոցին դաշտին վրայ, յատկապէս պատրաստուած խորանի մը առջեւ պատարագեց ի ներկայութեան որբանոցին 900-ի մօտ աշակերտներուն եւ խուռն բազմութեան մը։ Յետոյ թափօր կազմուեցաւ, որին կը հետեւէին նաեւ որբանոցի տնօրէն Մր. Ֆաուլ եւ ուրիշ Ամերիկացիներ։

Թափօրը կանգ առաւ Անթիլեասի մէջէն անցնող գետին առջեւ, որուն մէկ կողմը պատրաստուած էր մկրտութեան աւազան մը։ Ներկայ էին 15 հազար հոգիի բազմութիւն մը։ Կաթողիկոսը հրաման ըրաւ որբերուն որ մերկանան եւ ըստ հայ եկեղեցւոյ աւանդական օրինաց զանոնք երեք անգամ ջուրին մէջ ընկղմեց եւ օրհնելէ ետք օծեց սրբալոյս միւռոնով։ Բարեսէր անձեր ստանձնած էին որբերու կնքհայրութեան պաշտօնը։ Կնքահայրին մէկն էր որբանոցին տնօրէն Մր. Ֆաուլ։ Թափօրը ապա որբանոց վերադարձաւ, ուր ի պատիւ Ս. Կաթողիկոսին հացկերոյթ տրուեցաւ։» («Ազգային կեանք», Հայաստանի Կոչնակ, ԻԵ. Տարի, թիւ 19, Մայիս 9, 1925, էջ 600)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here