ՎՐԷԺԻ ԱՍՏՈՒԱԾՈՒՀԻԻՆ

0
296

ԽԱՉԻԿ  ՏԷՏԷԵԱՆ

Փոխան աղօթքի մրմունջներու, ես այս գիշեր

Կ’ոգեկոչեմ Վրէժի Աստուածուհին ոխերիմ ու դաժան,

Կանգնած աներեր, կարմիր դրօշն իր պարզած`

Երկնքի խաւարին ընդմէջէն կը նայի մաքառող իմ ցեղին։

 

Սաւառնէ´ դիցուհի, հառաչանքի կիրճերէն ու լեռներէն փոթորկոտ,

Ու հրահրէ´ լճացած կիրքերը մեր, հրեղէն ոգիիդ ցասումով,

Թող գրոհէ ցեղն իմ դրօշիդ ներքեւ միակամ`

Հայրենի սահմանները պատուհասող խաւարատենչ ոսոխին։

 

Փոխան աղօթքի մրմունջներու, ես այս գիշեր

Կ’ոգեկոչեմ քե՛զ, անողոք վրէժի դաժա´ն դիցուհի,

Տարածէ´ բազուկդ կայծակնազօր հայրենի մշուշապատ սարերուն

Ու բորբոքէ´ մեր հոգիները ոգեւար, գալիք բիրտ մարտերուն։

 

Թող փողերը հնչեն բոցագոյն դրօշներուդ ներքեւ օրօրուն,

Բանակներն ալ հագնին երկաթեայ զրահները պայքարի,

Զի մեր ցաւերէն դարաւոր, մեր պարտութիւններէն անասելի,

Պիտի շեփորենք կրկին, մայիսեան փառքը` վերապրո´ղ մեր ցեղին։

 

Երեւան, Մայիս 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here