Türkiye’nin 4’üncü oyuncak Müzesi Gaziantep’te açýldý

Gaziantep Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlan Türkiye’nin 4’üncü Oyuncak Müzesi açýldý.